LAATSTE WIJZIGING: 07-05-2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEERSJE, 05-07-2020 LIMBURGSE CARNAVALSBONDEN SLAAN HANDEN INEEN VOOR POST-CORONA SCENARIO’S
 
De Bond van Carnavalsverenigingen in Limburg (BCL) en de Samewirkende Limburgse Vastelaovesvereniginge (SLV) hebben de handen ineengeslagen om te komen tot een advies aan vastelaovendvierend Limburg en scenario’s voor het carnaval in onze provincie in het post-corona tijdperk.

“Zeker het komende carnavalsseizoen is moeilijk te voorspellen”, zegt Raymond Vlecken, president van de SLV. “Het seizoen begint officieel op de 11e van de 11e, maar normaal gesproken zijn de verenigingen nu al druk bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. Dat is nu – met alle beperkende corona-maatregelen - allemaal veel moeilijker dan gebruikelijk. Ook het plannen van grotere bijeenkomsten in het najaar van 2020 en het voorjaar van 2021 is met veel onzekerheden omgeven. Wij willen samen met de BCL de mogelijkheden en de risico’s in kaart brengen en onze leden daarover adviseren.”

BCL-voorzitter Jos Hessels heeft ook veel vragen gekregen vanuit zijn achterban. “De afgelopen weken hebben tientallen leden van de BCL zich bij ons gemeld met vragen. Dat varieert van ongerustheid over de gezondheid van de vastelaovesvierders of de mogelijkheid van evenementenverzekeringen tot de vraag of er überhaupt wel hoogheden te vinden zijn voor het komende seizoen.” Overigens zullen de uitkomsten breder gedeeld worden dan de leden van SLV en BCL. Hessels: “Het is nu niet de tijd om naar een lidmaatschapskaart te vragen. We moeten ervoor zorgen dat de georganiseerde vastelaovend in Limburg op een veilige en verantwoorde manier kan plaatsvinden. Onze bevindingen zullen we delen met iedereen, die daarin geïnteresseerd is, inclusief de andere bonden voor de Limburgse volkscultuur, zoals de muziekbonden en de schutterswereld, waarmee we ook al gesproken hebben.”

Alle carnavalsverenigingen worden opgeroepen hun vragen en suggesties de komende twee weken te sturen naar coronavragen@bcl-limburg.nl of info@slv-limburg.nl . Daarna zal – op basis van de aard van de vragen – een werkgroep uit SLV- en BCL-gelederen worden samengesteld om de vragen te bundelen en tot een breed gedragen advies en mogelijke scenario’s voor vastelaovend 2021 te komen.
MEERSJE, 02-03-2020 TERUGBLIK CARNAVAL 2020
 
Een terugblik met een lach en veel tranen, van vreugde en verdriet: een periode van 5 weken van de uitroeping van Prins Ingmar I en Prinses Maxime tot en met de afsluiting op carnavalsdinsdag bij het prinsenpaar thuis.

Een van de hoogtepunten – de grote optocht op maandag – werd ook het tragische dieptepunt. Het vreselijke ongeluk na afloop van de optocht waarbij Ruud Willems om het leven kwam. Die avond en een dag later was het nog steeds Carnaval. Maar de geest van Vastelaovend was er uit voor velen die betrokken waren bij deze gebeurtenis of zich er bij betrokken voelden. En het was nog wel zo mooi begonnen. De start van de carnavalsweek was voor het prinsenpaar en de Aanhawwersj druk en afwisselend: maandag ziekenbezoeken en bezoek aan het Knoevelemint in het Gouvernement, tussendoor ziekenbezoeken en ontvangst van de Blauw Sjuut op woensdag. Burgemeester Clermonts-Aretz heette namens het gemeentebestuur de bemanning welkom in De Stip, met toespraken, liedjes, instrumenten en een paar cadeaus over een weer.

De donderdag was ook gevuld met ziekenbezoeken en het feest in Beukeloord; op vrijdag was het heel druk voor ons prinsenpaar en de Aanhawwersj. ’s Morgens al vroeg bezoek aan Stella Maris College voor de opening van de sponsorwandeling HeHaVo, door naar de basisschool de Wereldster in de Stip om te vieren met het schoolprinsenpaar die daarna meetrokken in de kinderoptocht. Een mooie optocht met de carnavalsvierders van nu en de toekomst, afgesloten met een gezellige middag in de Stip. Maar nog niet voor het prinsenpaar. Tot grote verrassing van hen was Didier, jongere broer van Prinses Maxime, overgevlogen uit Australië om samen met het prinsenpaar, zijn grote vriend Prins Gilles I van Sjots en Sjeif en familie carnaval te vieren. ’s Avonds de drukke en gezellige carnavalsavond van SV Meerssen met de uitroepingen van jeugdprins Guus (Scheepers) en prins Richard (Hannon).

Zaterdag is traditioneel een van de drukste dagen van het seizoen. Eerst naar Rothem voor de prinsuitroeping van de Koeleköpkes. Daarna vertrokken de raad van 11, ereleden, oud-prinsen en partners naar de prinsenwoning aan het Synagogeplantsoen voor het ophalen van het prinsenpaar. Op weg in de koets naar de Stip voor één van de belangrijkste activiteiten: de sleuteloverdracht. In een volle Stip met een toespraak van de burgemeester (en Grootvorst van de Aanhawwersj) en assistenten. Daarna was het woord aan President Lenardo Maenen om commentaar te geven op de situatie in Meerssen, in het bijzonder de opgravingen in het centrum en de Meerssense politiek. Daar was wel wat over te zeggen. Via de app van MeerVandaag is onder andere de sleuteloverdracht terug te zien. De Orde van Verdienste van de Aanhawwersj ging dit jaar naar Nicole Reintjes. Een verdiende erkenning voor het vele vrijwilligerswerk dat zij doet voor onder meer een kinderdagverblijf, het Basilica kerkkoor en de Zonnebloem. Nadat de Meerssense prinsen(paren) de sleutels en de macht hadden overgenomen, werd met Sjots en Sjeif vertrokken naar de Markt voor het oplaten van hun Sjuinsmarcheerder. Na afloop daarvan werd de sleutel naar Prinsentempel De Keizer gebracht om daar veilig te hangen gedurende de carnaval.

Zondag hadden we een halve ‘vrije’ dag. Voor 1x in 5 weken niet in kostuum, maar wel naar Maastricht, Ulestraten (de optocht daar was helaas afgelast, maar het was in de cafés erg gezellig) of toch nog even in Meerssen. Voor deze speciale gelegenheid gingen we met ons prinsenpaar en een delegatie ’s ochtends naar de heilige mis in Rothem en de opening van de carnaval van de Koeleköpkes.

Maandag 24 februari, één van de speciale dagen voor de Meersjense carnaval met de grote optocht van Rothem naar de Markt in Meerssen. Veel mooie wagens en groepen, leuke einzelgängers en lekker druk langs de kant. Een aangepaste optochtroute vanwege de werkzaamheden, maar dat hield de mensen niet weg. De optochtcommissie had het ook dit jaar goed georganiseerd. Op de Markt werd door ons prinsenpaar samen met Prins Davey en Prinses Miana van de Geulmennekes en de burgemeester het defilé afgenomen en de optocht officieel afgesloten. Dat leek de start van een gezellige middag en avond. Het nieuws over het noodlottige ongeval draaide de stemming om. Voor veel mensen was het plezier er wel vanaf. Na gesprekken met betrokkenen en overleg met Sjots en Sjeif hebben we gezamenlijk besloten het vieren van carnaval door de Aanhawwersj en aanhang die avond op en rond de Markt te stoppen. Verdriet en medeleven telden toen zwaarder.

Dinsdagochtend was het gevoel dat de carnaval voorbij was. Samen met honderden inwoners uit Ulestraten en omstreken, vrienden en vriendinnen van Ruud en carnavalsverenigingen uit de gemeente Meerssen waren we bij de herdenkingsbijeenkomst. Samen in verdriet en steun. Op een carnavalsdag een onwerkelijk, indrukwekkend, droevig en tegelijkertijd mooi samenzijn. We hebben daardoor samen met ons prinsenpaar de energie gevonden om de carnaval passend af te sluiten. We bezochten de drukke Top 111 op de Markt. ’s Avonds werd de carnaval op het podium afgesloten door de Geulmennekes, Sjots en Sjeif en tenslotte onze Prins Ingmar I en Prinses Maxime. Dat werd gedaan in aangepaste en verkorte vorm vanwege de gebeurtenis een dag eerder. Burgemeester Clermonts-Aretz kreeg uiteindelijk de sleutels terug en daarmee kwam officieel een einde aan de Vastelaovend 2020 in Meersje. Een Vastelaovend met een zwarte rand. Tot en met de optocht waren het weken van vooral plezier en gezelligheid. Daarna het verdriet. Carnaval gaat volgend jaar gewoon weer door. Ook in Meersje en Ulestraote. Maar met het gemis van Ruud Willems. We wensen zijn partner Kirsten, zijn ouders, familie, vrienden en vriendinnen, collega’s, Kuutebieters en luuj oet Ulestraote alle sterkte en mooie herinneringen om het verdriet en gemis een plek te geven. Geneet van ’t Laeve.
MEERSJE, 20-01-2020 PRINSENPAAR CV DE AANHAWWERSJ MEERSJE 2020
 
Ingmar Wagenaar is zondag 19 januari uitgeroepen tot ziene Hwaglustigheid Prins Ingmar I van carnavalsvereniging de Aanhawwersj Meersje.

Prins Ingmar I is met zijn Prinses Maxime prinsenpaar met Vastelaovend 2020. Van kleins af aan vieren zij carnaval: eerst in hun thuisgezinnen in Meerssen en Rothem. Daarna de Prins onder andere bij de Koeleköpkes en de Prinses bij de Geulmennekes en Sjots en Sjeif. En dan nu een gezamenlijke droom die uitkomt: prinsenpaar van de Aanhawwersj in Meersje.

Prins Ingmar I werkt als projectmanager bij Stamicarbon in Sittard. Verenigingen en de lokale gemeenschap doen nooit vergeefs een beroep op hem. Hij is daarin heel actief. Prinses Maxime is HRM-adviseur bij de gemeente Sittard-Geleen. Zingen is een van haar grootste hobby’s. Het jonge prinsenpaar geniet van reizen, de leuke dingen van het leven, maar boven alles van Carnaval!

De receptie van Prins Ingmar I en Prinses Maxime vindt plaats op zondag 2 februari in CaféZaal De Keizer in Meerssen vanaf 15:11.


 Nix 18
Meer Vandaag
Karnevalswierts.com
 
 
 
 
SLV Limburg SECRETARIAAT
Marco de Ruyter
Humcovenderveld 45
6231 HX Meerssen
043-3640426 / 06-54902209
info@cvdeaanhawwersj.nl
COMMISSIE SJAMPSJEUT
B. Cortenraad / R. Scheepers
sjampsjeut@cvdeaanhawwersj.nl


COMMISSIE MVK
C. Jeuken / E. Smeets / W. Ubachs
mvk@cvdeaanhawwersj.nl


PR COMMISSIE
L. Maenen / M. de Ruyter / H. Kleijnen
info@cvdeaanhawwersj.nl
CLUB VAN SYMPATHISANTEN
J. Conings / E. Smeets / J. Franssen
cvs@cvdeaanhawwersj.nl


COMMISSIE ZIEKENACTIE
B. Cortenraad / C. Jeuken / J. Maenen / J. Vandewall
ziekencom@cvdeaanhawwersj.nl


OPTOCHT COMMISSIE
J. Conings / J. Vandewall / L. Maenen
optochtmeerssen@cvdeaanhawwersj.nl
NEG
 
 
C o p y r i g h t  ©  2 0 1 6  -  C V  d e  A a n h a w w e r s j  M e e r s j e